Objavi EKO:

Objavi:EKO!

Objavi EKO

na logičnom

mjestu!

Gdje se nalazite: Naslovnica Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

1. OPĆE ODREDBE

Web portal www.eko-oglasnik.com (u daljnjem tekstu: EKO Oglasnik; portal) vlasništvo je tvrtke SOJENICA d.o.o. Hrvatska (u daljnjem tekstu SOJENICA d.o.o.).
Na stranicama EKO Oglasnika omogućuje se pregledavanje sadržaja, te korištenje raznih usluga, poglavito usluga oglašavanja.
Uvjeti korištenja su odredbe kojima se uređuju odnosi između SOJENICA d.o.o., kao vlasnika i nakladnika, i svih posjetitelja i korisnika portala, posebno, registriranih korisnika (u daljem tekstu Korisnik, Korisnici).
Na sve međusobne odnose između SOJENICA d.o.o. i Korisnika koji nisu uređeni ovim Uvjetima Korištenja primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.

2. PRIHVAĆANJE UVJETA KORIŠTENJA

Ostvarivanjem pristupa stranicama ili pregledavanjem sadržaja EKO Oglasnika, podrazumijeva se da posjetitelji portala razumiju i prihvaćaju da SOJENICA d.o.o. to smatra pristankom na Uvjete korištenja.
Označivši prihvaćanje Uvjeta korištenja prilikom registracije Korisnika ili uz druge usluge, Korisnici potvrđuju da razumiju i prihvaćaju da SOJENICA d.o.o. to smatra potvrdom pristanka na Uvjete korištenja.
Stvarno koristeći Usluge na portalu EKO Oglasnik, podrazumijeva se da Korisnici razumiju i prihvaćaju da SOJENICA d.o.o. to smatra potvrdom pristanka na Uvjete korištenja.

3. REGISTRACIJA KORISNIKA - AKTIVACIJA KORISNIČKOG RAČUNA

Registracija, odnosno, Aktivacija Korisničkog računa je postupak prijave Korisnika preko aplikacije na portalu, neophodan za reguliranje statusa Korisnika, i samim time, odnosa između Korisnika i SOJENICA d.o.o.
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da u postupku Registracije - Aktivacije Korisničkog računa od njih mogu biti zatraženi njihovi Osobni podaci, odnosno nužni identifikacijski podaci, također i u slučaju postupka plaćanja putem aplikacija za naplatu, i prilikom realizacije Usluga.
U postupku registracije Korisnik sam odabire Korisničko ime i lozinku (password), prilikom koje je obvezan navesti točne, potpune i važeće podatke. Postupanje suprotno ovome smatrat će se kršenjem Uvjeta korištenja.
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da SOJENICA d.o.o. smatra da je Registracija Korisnika važeća nakon prihvaćanja Uvjeta korištenja i potvrde postupka registracije od strane Korisnika, i da predstavlja internetsku inačicu ugovora između njih.
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da su dužni čuvati podatke o Korisničkom računu i da su u potpunosti odgovorni za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njihova Korisničkog računa.
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da kao Registrirani Korisnci preuzimaju potpunu odgovornost za sve aktivnosti poduzete pod svojim Korisničkim imenom i Lozinkom uključujući i troškove nastale na portalu.
Registraciju Korisnika i Ugovor između Korisnika i SOJENICA d.o.o. moguće je provesti i na druge načine, putem standardne poslovne komunikacije, tako i u neposrednom kontaktu. Prije korištenja takve mogućnosti Korisnici trebaju razumjeti, da je ovaj web portal sa svojim aplikacijama pokrenut upravo s željom da se komunikacija i poslovanje značajno pojednostavni i ubrza, i tako ostvare mnogostruke uštede, što je u samoj biti i karakteru ovog portala.
SOJENICA d.o.o., zadržava, u skladu sa zakonskim pravima, pravo na odbijanje registracije, odnosno, uskraćivanje mogućnosti korištenja Korisničkog računa, ili bilo koje usluga portala, i to bez prethodne najave ili obrazloženja, i ne snosi odgovornost za eventualnu posljedičnu štetu.

4. PRAVILA PRIVATNOSTI 

SOJENICA d.o.o. poštuje i cijeni pravo na povjerljivost podataka Korisnika portala, te se, u skladu sa hrvatskim Zakonom o zaštiti osobnih podataka, obvezuje na očuvanje privatnosti i sigurnosti informacija koje Korisnici učine dostupnima putem stranica web portala.
SOJENICA d.o.o. jamči da će svi podaci Korisnika biti korišteni samo u svrhe koje su u skladu s ovim Pravilima i Uvjetima korištenja.
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da, njihovi osobni i drugi identifikacijski podaci koje unesu u bazu podataka portala, prvenstveno služe u svrhu njihova predstavljanja i informiranja javnosti, odnosno, pojedinačnog i skupnog oglašavanja na portalu.
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da njihovi podaci koje učine dostupnima prilikom registracije mogu poslužiti i za njihovo obavješćivanje, a pri tome su suglasni da taj oblik komunikacije može sadržavati i oglase.
SOJENICA d.o.o. se obvezuje da osobne podatke Registriranih Korisnika neće davati, ustupati ili prodavati trećim osobama.
Svi podaci o Korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za normalno funkcioniranje portala. Svi djelatnici SOJENICA d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
SOJENICA d.o.o. zadržava pravo prikupljanja anonimnih informacija o posjetitelju (operacijski sustav, IP adresa, pregledane stranice...) i korištenja istih za poboljšanje portala i svojih usluga, u krajnjoj konzekvenci na korist svih Korisnika portala.
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da SOJENICA d.o.o. može koristiti rezultate dobivene statističkim, analitičim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Korisnika.
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da se podaci mogu dati na uvid samo u slučaju kada je takva obaveza regulirana Zakonom (u slučaju zloupotrebe, kazneno-prekršajnog djelovanja i slično).
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da SOJENICA d.o.o. ne može neograničeno garantirati sigurnost Korisničkih podataka od neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih osoba, problema sa sustavom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje SOJENICA d.o.o. stvarno ne može utjecati.

5. PRUŽANJE USLUGA NA PORTALU

Na stranicama EKO Oglasnika, SOJENICA d.o.o. omogućuje korištenje raznih usluga, poglavito raznih oblika oglašavanja, uz novčanu naknadu prema Cjeniku usluga.
Usluge na portalu EKO Oglasnik mogu biti i besplatne, a kao takve će biti jasno označene.
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da SOJENICA d.o.o. može besplatne usluge ukinuti u svakom trenutku, bez prethodne najave.
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da SOJENICA d.o.o. može uvoditi nove Usluge, postojeće mijenjati ili ukinuti, o čemu će nastojati, u skladu s mogućnostima, Korisnike pravodobno obavijestiti.

6. KORIŠTENJE USLUGA NA PORTALU

Usluge portala EKO Oglasnik mogu naručiti Registrirani Korisnici EKO Oglasnika, ali i svi društveni i poslovni subjekti s kojima SOJENICA d.o.o. uspostavi odgovarajuću poslovnu komunikaciju.
Narudžba i aktivacija usluga u načelu provodi se u okviru sučelja - aplikacije na portalu, tzv. Korisnički račun, koji u svom dijelu funkcionira kao standardni web-shop.
Naručene naplatne usluge biti će aktivirane i realizirane nakon potvrde plaćanja.
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da SOJENICA d.o.o. ne jamči da će Korisnici moći pristupati sadržajima koje su pohranili u bazu portala, ako istekne rok zakupljenih usluga vezanih s tim sadržajima. U tom smislu se preporučuje da Korisnici te sadržaje uvijek pohrane na svojim resursima za pohranu podataka, kako bi ih kasnije mogli upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da sve sadržaje i usluge portala koriste na vlastitu odgovornost i da se SOJENICA d.o.o. ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

7. SADRŽAJ, KORIŠTENJE MATERIJALA I AUTORSKA PRAVA

Sadržaj na web portalu EKO Oglasnik zaštićen je postojećim Zakonom o autorskim pravima Republike Hrvatske.
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da su svi sadržaji (oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i slično) objavljeni na stranicama portala, ili linkani sa stranica, njihova isključiva odgovornost, odnosno odgovornost odgovorne osobe upisane pri registraciji Korisnika.
Korisnicima portala nije dopušteno objavljivanje sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaje koji su uvredljivi, vulgarni, pornografski, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetni na bilo koji drugi način.
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da se, unatoč svim mjerama i ograničenjima, može dogoditi da informacije dane od strane Korisnika sadržavaju netočne, neprikladne, uvredljive ili pornografske materijale, proizvode ili usluge, za koje se SOJENICA d.o.o., do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzima od bilo kakve odgovornosti s tog naslova. Molimo Korisnike da nas kontaktiraju i obavijeste o svakom takvom korištenju stranica portala EKO Oglasnik.
Nedozvoljena je objava sadržaja koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja.
Korisnici se obvezuju da neće oglašavati robe ili usluge kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
SOJENICA d.o.o. zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja sadržaja koji ne zadovoljavaju ove Uvjete, odnosno, ako krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone.
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da, provedbom registracije i objavom svog legalnog sadržaja na stranicama portala, neopozivo ovlašćuju SOJENICA d.o.o. da taj sadržaj u dobroj namjeri neograničeno koristi, kopira, obrađuje i objavljuje na stranicama portala.
Kopiranje, prijepis, mijenjanje ili distribucija sadržaja mogući su samo uz prethodni pristanak SOJENICA d.o.o. i registriranih Korisnika, objavitelja navedenih sadržaja.
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da, u slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema SOJENICA d.o.o., nakladniku web portala EKO Oglasnik, a po bilo kojem osnovu u svezi s dostavljenim sadržajem, Korisnici preuzimaju potpunu odgovornost, također i obvezu poduzimanja svih radnji s ciljem zaštite SOJENICA d.o.o. od svih takvih zahtjeva. U tom smislu, Korisnici se obvezuju nadoknaditi SOJENICA d.o.o. svaku štetu nastalu temeljem zahtjeva trećih osoba.

8. SUSTAV BODOVA, CJENIK USLUGA, NAČINI PLAĆANJA

EKO Oglasnik, SOJENICA d.o.o. je uvela SUSTAV BODOVA.
Cijene usluga kao i sve ostale naknade osim u hrvatskim kunama iskazane su i u bodovima, a utvrđene su Cjenikom usluga, odnosno, modela oglašavanja, koji će SOJENICA d.o.o. svim Korisnicima učiniti dostupnim na stranicama portala ili na neki drugi odgovarajući način.
U EKO Oglasniku je predviđen veći broj različitih Modela oglašavanja i Paketa bodova (ili bodovnih bonova) različitih cjenovnih vrijednosti, kako bi Korisnicima omogućili fleksibilnu narudžbu i realizaciju usluga na portalu.
Kupovina određenog modela oglašavanja ili paketa bodova je preduvjet Korisnicima da krenu u aktivnosti na portalu i aktiviranje konkretno naručenih usluga.
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da SOJENICA d.o.o. može mijenjati Cjenik usluga, odnosno, oglašavanja, o čemu će pravodobno obavijestiti sve Korisnike.
SOJENICA d.o.o. jamči da se promjene cijena ne mogu odnositi na aktivirane usluge Korisnika prije nastupa promjene.
Način plaćanja za usluge na portalu je slijedeći:

 • Općom uplatnicom, virmanom
  (prema Ponudi koja se generira nakon odabira i narudžbe usluge od strane Korisnika u Korisničkom sučelju EKO Oglasnika)

Plaćanje po ponudi najčešći je način plaćanja pravnih osoba (tvrtke, obrti i sl.), direktnim prijenosom novca s računa na račun, odnosno gotovinskom uplatom (u banci, pošti ili putem net-bankinga).

9. PREKID KORIŠTENJA USLUGA

Korisnici bilo kada, i bez najave, mogu prekinuti korištenje svog Korisničkog računa, i u skladu s time imaju pravo zatražiti od SOJENICA d.o.o. prekid korištenja svih podataka o Korisniku. Ako Korisnici zatraže ukidanje korisničkog računa prije isteka zakupljene usluge na portalu, SOJENICA d.o.o. nema obvezu vraćanja plaćene, a neiskorištene vrijednosti usluge.
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da, u slučaju njihovog kršenja ovih Uvjeta korištenja ili važećih zakona RH, SOJENICA d.o.o. ima pravo poduzeti odgovarajuće protumjere, od uskrate korištenje usluga i brisanja njihovog Korisničkog računa na portalu, do zaštite prava na nadležnom sudu, bez odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu tim aktom.
Korisnici su suglasni i prihvaćaju da SOJENICA d.o.o. u slučaju povrede ovih Uvjeta korištenja ili važećih zakona RH, od strane Korisnika, može uskratiti korištenje besplatnih usluga, bez posebnog obrazloženja.

10. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Vlasnik i nakladnik portala SOJENICA d.o.o. se do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od imovinske i bilo koje druge štete, koje mogu nastati izravno ili posredno zbog:

 • korištenja web portala eko-oglasnik.com
 • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranica portala eko-oglasnik.com
 • informacija na portalu eko-oglasnik.com
 • postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na portalu eko-oglasnik.com
 • uporabe, nemogućnosti uporabe ili zlouporabe stranica portala

SOJENICA d.o.o. također ne jamči:

 • da na stranicama portala neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku;
 • točnost, potpunost i istinitost sadržaja koji Korisnici objave na stranicama portala
 • da će Korisnici i treća strana legalno koristiti stranice portala cijelo vrijeme

SOJENICA d.o.o. se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava Korisnika, odnosno, oglašivača na portalu.
SOJENICA d.o.o. nije odgovorna za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv Korisnika zasnovanu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.
Stavovi objavljeni u oglasima i člancima pojedinih oglašivača i autora nisu nužno stavovi SOJENICA d.o.o., tako da ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi.
SOJENICA d.o.o. nije odgovorna ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem na svom portalu.

11. PROMJENA UVJETA KORIŠTENJA

SOJENICA d.o.o. zadržava neograničeno pravo promjene, dopune ili zamjene ovih Uvjeta.
Svaka izmjena koju SOJENICA d.o.o. objavi na ovim web-stranicama odmah postaje važeća, a svako Korisnikovo daljnje korištenje web-stranica ili usluga, podrazumijeva prihvaćanje izmjene ovih Uvjeta korištenja.
SOJENICA d.o.o. nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja web portala, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu od 1.8.2009 godine.