Objavi EKO:

Objavi:EKO!

Objavi EKO

na logičnom

mjestu!

Gdje se nalazite: Naslovnica EKO:EHO:MAG NOVOSTI Javna rasprava ...

Javna rasprava o Pravilniku o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

26.03.2012 u kategoriji NOVOSTI
Ispiši stranicu

Mišljenja, primjedbe, prijedlozi

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH poziva sve zainteresirane u raspravu o Prijedlogu Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

Pravilnikom se propisuje način praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, opseg i vrsta mjerenja, referentne metode mjerenja, način dokazivanja ekvivalentnosti za druge metode mjerenja, način provjere ispravnosti i umjeravanja mjernih instrumenata, način provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, postupak uzorkovanja i vrednovanja rezultata mjerenja, način dostave podataka za potrebe informacijskog sustava zaštite zraka o emisijama i način redovitog informiranja javnosti o praćenju emisija.

Ministarstvo ovim putem poziva zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Pravilnika davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 21. travnja 2012. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti putem Obrasca na adresu Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb ili na sljedeće e-mail adrese: solveg.kovac@mzopu.hr odnosnomario.stipetic@mzopu.hr.

Prijedlog Pravilnika bit će dostavljen na mišljenja i drugim nadležnim središnjim tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima. Nakon što se razmotre sva prispjela mišljenja, primjedbe i prijedlozi izradit će se konačni tekst Pravilnika radi objave u Narodnim novinama.


Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Informacija o izradi

Obrazloženje

EO

Komentiraj članak

SOJENICA d.o.o.

Zinke Kunc 4

10360 Sesvete

Tel: +385 (1) 20 03 664

Mob: +385 (91) 40 03 664

E-mail: info@sojenica.hr

Radnim danom od 8.30 do 16.30